QUY ĐỊNH

Về  tổ chức phục vụ độc giả

Ban hành kèm theo Quyết định số: 39 / QĐ-ĐHTV

Ngày 15 tháng 01 năm 2010 của Hiệu trưởng Trường Đại học Trà Vinh

 

CHƯƠNG I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1: Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

Quy định này áp dụng đối với tất cả giảng viên, viên chức, nhân viên và sinh viên đang học tập và làm việc tại trường Đại học Trà Vinh và sinh viên liên kết các trường.

- Đối với Giảng viên, viên chức, nhân viên thuộc Trường có nhu cầu mượn tài liệu tham khảo, nghiên cứu, thẻ thư viện được thống nhất sử dụng kết hợp với thẻ giảng viên, viên chức, nhân viên  của từng cá nhân.

- Đối với sinh viên, học viên thuộc Trường có nhu cầu mượn tài liệu tham khảo, nghiên cứu, thẻ thư viện được thống nhất sử dụng kết hợp với thẻ sinh viên của từng cá nhân.

- Đối với sinh viên Liên kết hoặc Sinh viên của Trường Đại học Trà Vinh chưa có thẻ Sinh viên nếu cần sử dụng tài liệu của Thư viện phải gửi lại giấy chứng minh nhân dân của từng cá nhân

Điều 2: Thời gian phục vụ

  1. Ban ngày:  Từ thứ hai đến thứ bảy                    Sáng từ 7h10-11h00

            Chiều: 13h10-16h45

2.      Buổi tối:     Từ thứ hai đến thứ sáu                    18h00-21h00

Điều 3 Trách nhiệm của bạn đọc

1.      Chấp hành nội quy Thư viện

2.      Bảo quản vốn tài liệu và tài sản của Thư viện.

3.      Chịu trách nhiệm trước pháp luật về những hành vi vi phạm trong việc sử dụng thông tin tài liệu tại Thư viện.

 

Điều 4. Trách nhiệm của Thủ thư

1.      Làm việc đúng giờ, đáp ứng các yêu cầu của bạn đọc trong phạm vi, quyền hạn của mình với thái độ nhiệt tình, hoà nhã.

2.      Bảo quản, gìn giữ tài sản của thư viện tránh thất thoát, hư hỏng. Giám sát quá trình sử dụng tài liệu của bạn đọc, nhằm phát hiện, ngăn chặn các hành vi vi phạm.

3.      Sắp xếp tài liệu thường xuyên để thuận lợi cho bạn đọc khi  tìm tài liệu.

4.      Kiểm tra thẻ khi bạn đọc đến yêu cầu mượn, xác nhận tình trạng tài liệu khi bạn đọc mượn và kiểm tra khi trả. Hướng dẫn đọc giả đăng nhập và thoát khỏi tài khoản sau khi sử dụng. Kiểm tra và bảo trì hệ thống máy tính sau cuối ngày phục vụ

5.      Đi lại nhẹ nhàng, trao đổi đủ nghe. Luôn giữ thái độ văn minh lịch sự, tôn trọng bạn đọc, không làm việc riêng khi bạn đọc cần giao dịch

6.      Đề xuất, kiến nghị các ý kiến phù hợp với thực tế tại thư viện Nhà trường.

Điều 5. Các hành vi nghiêm cấm khi vào Thư viện

1.      Lấy cắp tài liệu và trang thiết bị  

2.      Làm hư hại tài sản chung: di dời, tháo lắp, cài đặt phần mềm, thay đổi cấu hình máy tính; viết, vẽ lên bàn, tường, trang thiết bị; xé tài liệu, cắt hình…  

3.      Cho mượn hoặc sử dụng thẻ của người khác  

4.      Truy cập thông tin có nội dung không lành mạnh.  

5.      Xáo trộn vị trí sách trong kho, mang tài liệu, sách báo ra khỏi khu vực quy định. 

  1. Thái độ và hành vi kém văn hoá: ngồi gác chân lên ghế, bàn, tường.
  2. Mang các chất cháy nổ, các chất kích thích hay thiết bị dễ gây cháy vào Thư viện

Điều 6. Xử lý vi phạm:

Mọi vi phạm, tùy theo mức độ nặng nhẹ, sẽ bị xử lý theo các hình thức sau đây:

1.      Nhắc nhở, cảnh cáo.

2.      Phạt tiền theo qui định của thư viện.

3.      Tạm đình chỉ quyền sử dụng thư viện.

4.      Đình chỉ sử dụng thư viện.

  1. Trong trường hợp làm hư hại nghiêm trọng vốn tài liệu và các tài sản khác của thư viện, người vi phạm sẽ bị xử lý theo qui định của pháp luật hiện hành.

CHƯƠNG II

QUI ĐỊNH ĐỐI VỚI PHÒNG ĐỌC BÁO - TẠP CHÍ

Điều 7. Hình thức phục vụ: 

Bạn đọc mượn và đọc tại chỗ, không được mượn về nhà

Điều  8.  Yêu cầu đối với bạn đọc

1.      Xuất trình và nộp thẻ cho Thủ thư trước khi vào phòng.

2.      Trang phục nghiêm túc theo đúng quy định của Trường.

3.      Gửi cặp, túi, vật dụng cá nhân và phương tiện đi lại vào đúng nơi qui định, bạn đọc có trách nhiệm tự quản lý tiền, tư trang và các giấy tờ có giá trị khác.

4.      Không được làm xáo trộn vị trí tài liệu trong kho, mỗi lần mang ra khỏi giá không quá 03 quyển, đọc xong để tài liệu đúng nơi qui định.

5.      Không được viết vẽ cắt xén tài liệu

6.      Không mang các loại báo – tạp chí cá nhân vào phòng đọc

7.      Giữ môi trường đọc và giao tiếp yên tĩnh, sạch sẽ, văn minh lịch sự.

8.      Không hút thuốc, không mang chất cháy nổ, các chất kích thích khi vào thư viện

Điều  9. Quy trình sử dụng:

§ Trình và nộp thẻ tại bàn Thủ thư.

§ Bạn đọc tự vào giá chọn tài liệu mình cần mượn

§ Mang tài liệu ra bàn thủ thư đăng ký đọc tại chổ.

§ Mỗi lượt mượn không quá 2 quyển.

§ Trả báo, tạp chí tại nơi quy định, nhận lại thẻ .

§ Bạn đọc chịu hoàn toàn trách nhiệm khi thủ thư phát hiện tài liệu không còn nguyên vẹn.

Điều  10. Hình thức xử lý các hành vi vi phạm:

1.      Vi phạm lần I: nhắc nhở;

2.      Vi phạm lần II: khóa thẻ Thư viện 01 tuần

3.      Vi phạm lần III: khóa thẻ Thư viện 01 tháng

4.      Vi phạm lần IV: đình chỉ sử dụng thư viện

 


CHƯƠNG III

QUI ĐỊNH ĐỐI VỚI PHÒNG MƯỢN

Điều 11 Hình thức phục vụ: 

Bạn đọc mượn về nhà tham khảo.

Điều  12 Yêu cầu đối với bạn đọc

1.      Phòng mượn là loại kho mở, phục vụ bạn đọc mượn tài liệu trong thời gian 1 tuần

2.      Xuất trình và nộp thẻ cho Thủ thư trước khi vào phòng

3.      Không sử dụng thẻ người khác hoặc cho người khác mượn thẻ để mượn tài liệu

4.      Không mang sách, đồ dùng cá nhân vào kho

5.      Không làm xáo trộn trật tự vị trí tài liệu trên giá

6.      Kiểm tra kỹ tài liệu trước khi mượn nếu tài liệu không còn nguyên trạng phải báo ngay với thủ thư đóng dấu xác nhận, nếu không bạn đọc hoàn toàn chịu trách nhiệm về tình trạng tài liệu sau khi sử dụng.

7.      Mượn, trả sách phải đúng quy trình, quy định

8.      Mất thẻ phải báo ngay cho nhân viên Thư viện, nếu để người khác lợi dụng thẻ mượn sách thì người chủ thẻ phải chịu trách nhiệm

Điều  13  Quy định mượn, gia hạn tài liệu

- Cán bộ, giảng viên:           5 quyển thời hạn 3 tuần

- Sinh viên, học viên:           3 quyển thời hạn 2 tuần

- Quá thời hạn trên nếu có nhu cầu sử dụng tiếp bạn đọc phải đem tài liệu đến để gia hạn. mỗi lần gia hạn được thêm 7 ngày và không quá 2 lần

- Trường hợp độc giả là giảng viên của Trường Đại học Trà Vinh cần sử dụng tài liệu để phục vụ nghiên cứu, giảng dạy lâu dài phải làm đơn có xác nhận của trưởng đơn vị gửi đến Thư viện xác định thời gian mượn trả (tối đa không quá 3 tháng)

Điều  14 Quy trình sử dụng:

Mượn tài liệu

§  Trình và nộp thẻ tại bàn thủ thư.

§  Bạn đọc tự vào giá chọn tài liệu mình cần mượn

§  Mang tài liệu ra bàn thủ thư làm thủ tục mượn về nhà.

§  Kiểm tra tình trạng tài liệu để được xác nhận trước khi ra khỏi thư viện

§  Nhận lại thẻ, tài liệu mượn và ra về

Gia hạn tài liệu:

§  Bạn đọc mang tài liệu, thẻ sinh viên đến gia hạn tại bàn thủ thư

§  Mỗi tài liệu  được gia hạn 1 tuần

§  Nhận thẻ và ra về

Trả tài liệu

§  Bạn đọc mang tài liệu, thẻ sinh viên đến trả tại bàn thủ thư

§  Nhận thẻ và ra về

Điều 15 Hình thức xử lý các hành vi vi phạm:

1.      Quá hạn trả sách phòng mượn 500đ/ngày/quyển

2.      Nếu vi phạm quá 3 lần số tiền phạt sẽ tăng gấp đôi so với lần phạt kế trước

3.      Nếu sách bị mất: Bạn đọc bồi thường theo quy định bồi thường tài liệu, nộp phạt theo số ngày và lần vi phạm

4.      Vi phạm nội quy sẽ bị khóa thẻ

Lần 1: Khóa thẻ thư viện 1 tháng

Lần 2: Khóa thẻ thư viện 1học kỳ

Lần 3: Đình chỉ sử dụng thư viện

Điều 16 Quy định bồi thường tài liệu

Quy định này áp dụng cho các trường hợp: sách mất (báo kịp thời), rách, mất trang, cắt hình ảnh hoặc viết vẽ vào trong sách:

1.      Tài liệu còn phát hành : Mua tài liệu mới tái bản + phí xử lý kỹ thuật

2.      Tài liệu không còn phát hành : Gấp 3 lần so với giá gốc + phí xử lý kỹ thuật

3.      Tài liệu không giá gốc đính kèm : Tài liệu tiếng việt, giá trị đền: 1000 đồng/trang + phí xử lý kỹ thuật. Tài liệu tiếng Anh giá trị đền: 5.000 đồng/trang + phí xử lý kỹ thuật

4.      Tài liệu quý hiếm, sách không còn tái bản : (Không đền bằng tiền hoặc bằng sách có giá trị tương đương) Bạn đọc hoàn toàn chịu trách nhiệm trước thư viện và Ban Giám Hiệu Trường

+ Ghi chú : Phí xử lý kỹ thuật 7.000 đồng/ quyển

 


CHƯƠNG IV

QUI ĐỊNH ĐỐI VỚI PHÒNG MÁY

Điều 17 Hình thức phục vụ: 

- Miễn phí: 40 giờ/ tháng/ độc giả.

- Thu phí: 2000đ/giờ (cho thời gian sử dụng thêm).

Điều 18 Yêu cầu đối với bạn đọc

1.      Xuất trình và nộp thẻ cho Nhân viên trực trước khi vào phòng.

2.      Đăng ký sử dụng máy tính theo quy định. Đăng nhập bằng tài khoản cá nhân và thoát khỏi tài khoản sau khi sử dụng. Sử dụng máy tính theo đúng chức năng quy định

3.      Không dùng tài khoản của người khác để sử dụng máy

4.      Không tự ý cài đặt các phần mềm vào hệ thống.

5.      Liên hệ với Nhân viên trực về mọi sự cố kỹ thuật trong quá trình sử dụng

6.      Có ý thức giữ gìn, bảo quản máy móc và trang thiết bị khác tại phòng máy

7.      Không mang vật dễ cháy, nổ vào phòng máy, không hút thuốc, không vứt rác trong phòng máy

8.      Không được truy cập các trang web có nội dung không lành mạnh

Điều 19 Quy trình hướng dẫn sử dụng phòng máy :

§  Bạn đọc xuất trình và nộp thẻ cho Nhân viên trực  để tạo tài khoản và mật khẩu

§  Mỗi bạn đọc chỉ được đăng ký một tài khoản. Thông tin tài khỏan gồm:

Tên người dùng (Username): Mã số sinh viên

Mật khẩu (Password): Gồm 9 ký tự (phụ trách phòng máy cung cấp)

§  Bạn đọc phải dùng tên truy cập và mật khẩu để đăng nhập vào máy tính. Mỗi tên truy cập được sử dụng miễn phí 1200 phút/tháng đối với sinh viên ngành Công nghệ Thông tin và 480 phút/tháng đối với sinh viên các ngành khác.

§  Bạn đọc ngồi đúng vị trí chỉ định, bấm chuột phải hoặc phím Space để đăng nhập vào bằng tài khoản của mình.

§  Bạn đọc khi kết thúc sử dụng phải thoát tài khoản của mình: trên menu người dùng chọn  logout.

Điều 20 Hình thức xử lý các hành vi vi phạm:

1.      Vi phạm lần I: khóa tài khoản người dùng tin 01 tháng;

2.      Vi phạm lần II: khóa tài khoản người dùng tin 01 học kỳ;

3.      Vi phạm lần thứ III: đóng tài khoản người dùng tin

CHƯƠNG V

QUY ĐỊNH BỔ SUNG, TÌM VÀ SỬ DỤNG TÀI LIỆU.

Điều 21: Bổ sung sách

+ Thư viện cập nhật Danh mục sách mới từ nhà xuất bản hoặc nhà sách gửi danh mục tài liệu mới về Thư viện trường Đại học Trà Vinh

+ Thư viện sẽ tổng hợp và gửi danh mục tài liệu tương ứng về các đơn vị trong trường thông qua diễn đàn nội bộ của Trường kèm theo phiếu đăng ký bổ sung tài liệu cho Thư viện. Thời hạn Thư Viện nhận lại Phiếu đăng ký là 2 tuần tính từ ngày gửi danh mục đi. Đơn vị nào gửi trễ so với thời hạn sẽ bổ sung cho đợt sau

+ Đơn vị thông báo cho cán bộ, giảng viên, sinh viên (gọi chung là Bạn đọc ) của đơn vị mình biết về danh mục tài liệu mới này và cung cấp “Phiếu đăng ký” cho bạn đọc có nhu cầu. (Trưởng, phó và cán bộ giảng dạy của các Khoa / Bộ môn chịu trách nhiệm hỗ trợ Thư viện trong việc lựa chọn tài liệu)

+ Bạn đọc điền thông tin vào Phiếu đăng ký bổ sung tài liệu theo danh mục đã gửi.
Tuy nhiên, Bạn đọc cũng có thể yêu cầu những tài liệu ngoài danh mục mà Thư Viện đã gởi. Loại tài liệu có thể là sách, báo, tạp chí, CD, băng đĩa hình, băng âm thanh, bản đồ, hình ảnh, các loại tài liệu điện tử; . . . Các thông tin về tài liệu cần ghi chính xác và càng đầy đủ càng tốt gồm nhan đề, tác giả, nhà xuất bản, năm xuất bản, đơn giá, nơi cung cấp…., để dễ dàng trong việc tìm tài liệu để bổ sung cho đúng theo yêu cầu

Sau khi điền đầy đủ vào “Phiếu đăng ký bổ sung tài liệu ”, bạn đọc có thể gửi về Thư Viện đơn lẻ hoặc tập trung theo Bộ Môn/ Khoa. Ngoài ra, bạn đọc có thể đăng ký trực tiếp bằng email qua địa chỉ: library@tvu.edu.vn

 + Thư viện sẽ tổng hợp và kiểm tra với sách trong kho thư viện để loại bỏ sách trùng, điều chỉnh số lượng cho phù hợp với ngân sách,

+ Thông qua Ban Giam hiệu, Phòng kế hoạch - Tài vụ trình duyệt danh mục sách mua

+ Sau khi nhận lại danh mục đề nghị được duyệt thư viện tiến hành lập và gởi danh mục đặt sách đến nhà sách hoặc nhà xuất bản.

+ Nhà xuất bản hoặc nhà sách sách vận chuyển tài liệu về Thư Viện.

+ Phân công cán bộ phụ trách biên mục xử lý kỹ thuật.

+ Sau khi biên mục và xử lý kỹ thuật hoàn chỉnh, tài liệu mới sẽ được chuyển lên kho để xếp kệ.

+ Khi tài liệu đã sẵn sàng lưu hành, Thư viện sẽ thông báo cho bạn đọc bằng các hình thức sau đây:

- Thông báo danh mục tài liệu mới trên bảng thông báo của Thư Viện.

- Thông báo danh mục tài liệu mới lên diễn đàn nội bộ của trường.

Điều 22:  Bổ sung báo, tạp chí

+ Các ấn phẩm định kỳ (báo và tạp chí), đặc biệt là các tạp chí khoa học, là nguồn tài nguyên rất quan trọng đối với một thư viện đại học. Do đó, Thư viện có chính sách đặt mua dài hạn nhiều báo – tạp chí khoa học, chuyên ngành thuộc các lĩnh vực Trường đào tạo. Ngoài ra, nhằm đáp ứng nhu cầu nâng cao kiến thức và cập nhật thông tin của người đọc trong Trường, Thư viện cũng thường xuyên bổ sung các báo và tạp chí phổ thông tiêu biểu.

+ Theo định kỳ - vào tuần đầu của Tháng cuối cùng của mỗi Quý đơn vị gửi danh mục báo, tạp chí cần bổ sung và Thư viện sẽ tiến hành xem xét lại các tên ấn phẩm định kỳ đã bổ sung trong quý vừa qua và xem xét các yêu cầu mới về bổ sung các tên ấn phẩm khác. Trường hợp không nhận được thông báo của các đơn vị Thư viện sẽ căn cứ vào bản đặt của quý trước.

+ Danh mục đề xuất đặt mua ấn phẩm định kỳ sẽ được gửi lên Ban giám hiệu để duyệt và gửi đến nhà cung cấp đặt báo, tạp chí cho cả quý

Điều 23  Hướng dẫn tìm tài liệu và cách sử dụng tài liệu trong phòng mượn:
Sách đ
ược sắp xếp theo hệ thống phân loại  Dewey từ vùng 0 đến 9, mỗi vùng đại diện cho từng môn loại tổng quát thể hiện như sau:

000 Tin học, thông tin, tác phẩm tổng quát

100 Triết học, tâm lý học

200 Tôn giáo

300 Khoa học xã hội

310 Sưu tập của những thống kê tổng quát

320 Chính trị học (Chính trị và chính quyền)

330 Kinh tế học

340 Luật học

350 Hành chính công và khoa học quân sự

360 Các vấn đề xã hội, những đoàn thể xã hội..

370 Giáo dục

380 Thương mại, phương tiện truyền thông (liên lạc), giao thông vận tải

390 Phong tục, nghi thức, văn hoá dân gian

400 Ngôn ngữ

410 Ngôn ngữ học

420 Anh ngữ

490 Ngôn ngữ khác

500 Khoa học tự nhiên và toán học

510 Toán học

520 Thiên văn học

530 Vật lý học

540 Hoá học và khoa học liên quan

550 Khoa học về trái đất

560 Cổ sinh vật học - Cổ động vật học

570 Khoa học về sự sống - Sinh học

580 Thực vật

590 Động vật

600 Công nghệ (Khoa học ứng dụng)

610 Y học và sức khoẻ

620 Khoa học công trình và nhựng hoạt động liên kết

630 Nông nghiệp

640 Kinh tế gia đình và đời sống gia đình

650 Quản trị học và những dịch vụ phụ thuộc

660 Khoa công trình về hóa học

670 Công nghiệp chế tạo

680 Sản phẩm đặc chế để dùng vào mục đích riêng biệt

690 Ngành xây dựng

700 Nghệ thuật, Mỹ thuật và nghệ thuật trang trí

800 Văn học và tu từ học

900 Lịch sử, địa lý

Sách được bố trí trên kệ theo trình tự nhất định: từ trái sang phải, từ trên xuống dưới, từ trước ra sau, được sắp xếp theo các ngành khoa học, không phân biệt khổ, cỡ và ngôn ngữ. Các môn loại khoa học được quy định  một chỉ số phân loại nhất định.Với cách sắp xếp theo hệ thống này giúp bạn đọc có thể tìm sách dễ dàng theo chủ đề mà mình đang nghiên cứu và những tài liệu tham khảo có liên quan.

Trên mỗi quyển sách được mang hai ký hiệu số:

- Ký hiệu số cá biệt (số mã vạch): có tác dụng thống kê toàn bộ sách có trong kho. Số thứ tự của quyển sách trong kho, số này được đánh liên tục tăng dần sau mỗi đợt bổ sung từ 01 và được dán ở ngay giữa của trang bìa

- Ký hiệu số phân loại: Gồm số phân loại và mã hóa tác giả, số này được dán phía dưới gáy sách.

Ví dụ: Sổ tay toán học của tác giả Trần Bình

Ký hiệu:          511  -   B312

Để tìm sách được dể dàng các bạn thực hiện các bước theo trình tự sau dây:

Ví dụ: Để tìm cuốn “Sổ tay toán học” của tác giả Trần Bình, Ký hiệu: 511  -   B312 trình tự  các bước thực hiện như sau:

Bước 1:  Xác định loại hình tài liệu để xác định vị trí vùng phân loại của tài liệu.
Đây là loại Tài liệu  Khoa học tự nhiên và toán học nên có  ký hiệu phân loại là: 500
Lĩnh vực toán học có ký hiệu phân loại là:    510-519
Bước 2:  Tiếp cận dãy giá tài liệu có ký hiệu phân loại chung:   500.
Bước 3:  Tiếp cận giá sách  tài liệu có ký hiệu phân loại:    510
Bước 4: Tìm trên giá sách tài liệu có ký hiệu phân loại là:    511
  (Bạn đọc chọn tài liệu mà mình có nhu cầu).
Bước 5:  Sau khi chọn được tài liệu bạn đọc đem ra bàn thủ thực thực hiện mượn tài liệu

           

HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)