Dữ liệu biên mục
Cẩm nang điều hành doanh nghiệp vừa và nhỏ =
Handbook of small and medium enterprises operation /
Diệp Anh

Diệp Anh
        Cẩm nang điều hành doanh nghiệp vừa và nhỏ = Handbook of small and medium enterprises operation /  Diệp Anh. - Hà Nội : Đại học Kinh tế Quốc dân, 2012
        355 tr. : bảng ; 21 cm.
        Tóm tắt: Đề cập đến nhiều vấn đề trong quản lí doanh nghiệp: Chiến lược kinh doanh, quản lí nhân sự, quản lí nguồn vốn, kĩ năng bán hàng và chăm sóc khách hàng..

        
        
1. Quản lí nhân sự -- Cẩm nang.2. Quản lí doanh nghiệp -- Cẩm nang -- Chiến lược kinh doanh.
I. Nhan đề

Số phân loại : 658.4 A107

Dữ liệu xếp giá   
DHTV: Kho đọc tại chỗ     Sơ đồ
1132841
DHTV: Kho sách 3     Sơ đồ
1132842-4
  • Số bản: 4
  • Số bản rỗi: 0 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
>> Ấn phẩm không phục vụ <<
Các mục từ truy cập
Những độc giả mượn ấn phẩm này cũng mượn
Bình phẩm, bình luận    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)