Dữ liệu biên mục
Cẩm nang điều hành doanh nghiệp vừa và nhỏ =
Handbook of small and medium enterprises operation /
Diệp Anh

Diệp Anh
        Cẩm nang điều hành doanh nghiệp vừa và nhỏ = Handbook of small and medium enterprises operation /  Diệp Anh. - Hà Nội : Đại học Kinh tế Quốc dân, 2012
        355 tr. : bảng ; 21 cm.
        Tóm tắt: Đề cập đến nhiều vấn đề trong quản lí doanh nghiệp: Chiến lược kinh doanh, quản lí nhân sự, quản lí nguồn vốn, kĩ năng bán hàng và chăm sóc khách hàng..

        
        
1. Quản lí nhân sự -- Cẩm nang.2. Quản lí doanh nghiệp -- Cẩm nang -- Chiến lược kinh doanh.
I. Nhan đề

Số phân loại : 658.4 A107

Dữ liệu xếp giá   
DHTV: Kho đọc tại chỗ [ Rỗi ]  Sơ đồ
1132841
DHTV: Kho sách 3 [ Rỗi ]  Sơ đồ
1132842-4
  • Số bản: 4
  • Số bản rỗi: 4 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
Số thẻ: Mật khẩu:
ĐKCB:
Chỉ nhập khi muốn yêu cầu một ĐKCB cụ thể
Hiệu lực tới ngày
Các mục từ truy cập
Những độc giả mượn ấn phẩm này cũng mượn
Bình phẩm, bình luận    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)