Dữ liệu biên mục
Nghiên cứu sản xuất vỏ cam non sấy khô :
Báo cáo tổng kết đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường /
Sơn Thị Liêm, Đặng Văn Út

Sơn, Thị Liêm
        Nghiên cứu sản xuất vỏ cam non sấy khô : Báo cáo tổng kết đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường /  Sơn Thị Liêm, Đặng Văn Út. - Trà Vinh : Trường Đại học Trà Vinh, 2013
        39 tr. : Minh họa ; 30 cm. + 01 CD-ROM, Báo cáo tóm tắt.

Đề tài nghiên cứu khoa học
        ĐTTS ghi: Trường Đại học Trà Vinh. Hội đồng Khoa học
        
1. Sản xuất.2. Tinh dầu.
I. Đặng, Văn Út. II. Nhan đề

Số phân loại : 664.0028 L304

Dữ liệu xếp giá   
DHTV: Kho đọc tại chỗ     Sơ đồ
1143559
  • Số bản: 1
  • Số bản rỗi: 0 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
>> Ấn phẩm không phục vụ <<
Các mục từ truy cập
Bình phẩm, bình luận    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)