Dữ liệu biên mục
Mùa đông của tình yêu thương không bao giờ lạnh lẽo /

Nguyễn Ninh Hải

Nguyễn, Ninh Hải
        Mùa đông của tình yêu thương không bao giờ lạnh lẽo / Nguyễn Ninh Hải. - Hà Nội : Văn hóa - Thông tin, 2014
        240 tr. : hình vẽ ; 21 cm.
        Tóm tắt: Giới thiệu và tuyển chọn một số truyện ngắn của tác giả Nguyễn Ninh Hải: Chiếc đồng hồ, Thơ tình tặng vợ, Tình yêu của Hồng Liên..

        
        
1. Truyện ngắn Việt Nam -- Thế kỷ 21.2. Văn học Việt Nam -- Thế kỷ 21.
I. Nhan đề

Số phân loại : 895.92234 H103

Dữ liệu xếp giá   
DHTV: Kho đọc tại chỗ     Sơ đồ
1143730, 1143732
DHTV: Kho sách 3     Sơ đồ
1143731
  • Số bản: 3
  • Số bản rỗi: 0 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
>> Ấn phẩm không phục vụ <<
Các mục từ truy cập
Bình phẩm, bình luận    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)