Dữ liệu biên mục
Thư cha mẹ gửi con cái /

Thu Quỳnh, Mai Hương (sưu tầm, tuyển chọn)

        Thư cha mẹ gửi con cái / Thu Quỳnh, Mai Hương (sưu tầm, tuyển chọn). - Hà Nội : Quân đội Nhân dân, 2014
        231 tr. ; 21 cm.
        Tóm tắt: Tuyển chọn những bức thư của cha mẹ gửi cho con cái. Đó là những lời tâm sự chân thành, nỗi lòng, sự kỳ vọng và cả những điều khó nói của cha mẹ đối với con cái mình

        
        
1. Thư từ.
I. Mai Hương, sưu tầm, tuyển chọn. II. Thu Quỳnh, sưu tầm, tuyển chọn.

Số phân loại : 808.86 Th550

Dữ liệu xếp giá   
DHTV: Kho đọc tại chỗ     Sơ đồ
1146002
DHTV: Kho sách 3     Sơ đồ
1146000-1
  • Số bản: 3
  • Số bản rỗi: 0 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
>> Ấn phẩm không phục vụ <<
Các mục từ truy cập
Những độc giả mượn ấn phẩm này cũng mượn
Bình phẩm, bình luận    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)