Dữ liệu biên mục
Ký ức miền quê :
tập truyện ngắn /
Vũ Thị Huyền Trang

Vũ, Thị Huyền Trang
        Ký ức miền quê :tập truyện ngắn / Vũ Thị Huyền Trang. - Hà Nội : Quân đội Nhân dân, 2014
        374 tr. ; 21 cm.
        Tóm tắt: Cuốn sách tập hợp 37 truyện ngắn hay của tác giả Vũ Thị Huyền Trang như: Mùa nắng hanh hao; Cá nhỏ ngược dòng; Đứng giữa cánh đồng... Viết về đời sống con người nơi làng quê hồn hậu, hiện thực nông thôn thời mở cửa và phác họa một góc nhỏ bức tranh nông thôn trong cơn lốc đô thị hoá với những mặt tốt xấu được mất của nó đang chạm vào từng căn nhà, từng thôn xóm

        
        
1. Truyện ngắn Việt Nam -- Thế kỷ 21.2. Văn học Việt Nam -- Thế kỷ 21.
I. Nhan đề

Số phân loại : 895.92234 Tr106

Dữ liệu xếp giá   
DHTV: Kho đọc tại chỗ     Sơ đồ
1143837
DHTV: Kho sách 3     Sơ đồ
1143838-9
  • Số bản: 3
  • Số bản rỗi: 0 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
>> Ấn phẩm không phục vụ <<
Các mục từ truy cập
Bình phẩm, bình luận    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)