Dữ liệu biên mục
Lính trận :
Tiểu thuyết /
Trung Trung Đỉnh

Trung, Trung Đỉnh
        Lính trận :Tiểu thuyết / Trung Trung Đỉnh. - Tái bản, có chỉnh sửa. - Hà Nội : Quân đội Nhân dân, 2014
        224 tr. ; 21 cm. - (Tác phẩm đoạt giải văn học Asean)

        Tóm tắt: Câu chuyện kể về những năm tháng chống Mỹ cứu nước, trận đánh Mỹ đầu tiên của quân dân Tây Nguyên, chiến dịch P'Lei Me, những cuộc hành quân từ Bắc vào Nam

        ISBN
        
1. Tiểu thuyết Việt Nam -- Thế kỷ 20.2. Văn học Việt Nam -- Thế kỷ 20.
I. Nhan đề

Số phân loại : 895.92234 Đ312

Dữ liệu xếp giá   
DHTV: Kho đọc tại chỗ     Sơ đồ
1143913
DHTV: Kho sách 3     Sơ đồ
1143914-5
  • Số bản: 3
  • Số bản rỗi: 0 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
>> Ấn phẩm không phục vụ <<
Các mục từ truy cập
Bình phẩm, bình luận    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)