Dữ liệu biên mục
Con đường thiên lý :
Từ bến Nhà Rồng đền quảng trường Ba Đình lịch sử /
Nhiều tác giả ; Lương Thị Lan (sưu tầm và biên soạn)

        Con đường thiên lý :Từ bến Nhà Rồng đền quảng trường Ba Đình lịch sử / Nhiều tác giả ; Lương Thị Lan (sưu tầm và biên soạn). - Hà Nội : Văn hóa - Thông tin, 2015
        215 tr. : tranh ảnh ; 21 cm. - (70 năm thành lập nước)

        Thư mục tham khảo: tr. 213

        Tóm tắt: Ghi lại hành trình ra đi tìm đường cứu nước của chàng trai Nguyễn Tất Thành ra đi từ bến Nhà Rồng năm 1911 đến khi Người dẫn dắt cả dân tộc đến Cách mạng tháng Tám 1945 thành công, khai sinh nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa

        ISBN
        
1. Hồ, Chí Minh, -- 1890-1969.2. Chủ tịch -- Việt Nam -- Tiểu sử.3. Nhà cách mạng -- Việt Nam -- Tiểu sử.4. Việt Nam -- Lịch sử -- 1945-1975.
I. Lương, Thị Lan, sưu tầm và biên soạn.

Số phân loại : 959.704092 C430

Dữ liệu xếp giá   
DHTV: Kho đọc tại chỗ     Sơ đồ
1144493
DHTV: Kho sách 3     Sơ đồ
1144491-2
  • Số bản: 3
  • Số bản rỗi: 0 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
>> Ấn phẩm không phục vụ <<
Các mục từ truy cập
Bình phẩm, bình luận    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)