Chào mừng bạn đọc tới thư viện


  Để sử dụng tài liệu của thư viện các bạn phải có một tài khoản để đăng nhập.
  Nếu các bạn đã có tài khoản thì hãy đăng nhập bằng cách điền "Mã tài khoản" và "Mật khẩu" vào ô bên cạnh. Sau đó nhấn nút "Đăng nhập".
  Nếu chưa có thẻ thư viện vui lòng liên hệ với thủ thư để được cấp. 

  Tổng số ấn phẩm đơn bản :23230
  Tổng số xếp giá :71860
  Tổng số ấn phẩm định kỳ :99

Tài liệu mới
  1. Niên giám thống kê Việt Nam năm 2016 = Statistical yearbook of Vietnam 2016
Xem thêm các ấn phẩm khác ...

Những ấn phẩm được mượn nhiều nhất trong 365 ngày qua

  1. Giáo trình giáo dục quốc phòng - an ninh. Tập 1 : Dùng cho sinh viên các trường đại học, cao đẳng / Đào Huy Hiệp ... [và những người khác](387)
  2. Giáo trình giáo dục quốc phòng - an ninh. Tập 1 : Dùng cho sinh viên các trường đại học, cao đẳng / Đào Huy Hiệp ... [và những người khác](262)
  3. Điều dưỡng cơ bản 1 : Dùng cho đào tạo cử nhân điều dưỡng. Mã số: Đ.34.Z.01 / Phạm Văn Lình (chủ biên) ... [và những người khác](23)
  4. Giáo trình giáo dục quốc phòng - an ninh. Tập 2 : Dùng cho sinh viên các trường đại học, cao đẳng / Nguyễn Đức Đăng ... [và những người khác](21)
  5. Giải phẫu người. Tập 1, Giải phẫu học đại cương - chi trên - chi dưới - đầu - mặt - cổ / Trịnh Văn Minh chủ biên ; Lê Hữu Hưng(19)
Tìm

Tài liệu trong thư viện
Số thẻ:
Mật khẩu:
Lịch làm việc: 5/2018
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
  Kho:
Góp ý
Gửi các ý kiến đóng góp của bạn cho thư viện