Chào mừng bạn đọc tới thư viện


  Để sử dụng tài liệu của thư viện các bạn phải có một tài khoản để đăng nhập.
  Nếu các bạn đã có tài khoản thì hãy đăng nhập bằng cách điền "Mã tài khoản" và "Mật khẩu" vào ô bên cạnh. Sau đó nhấn nút "Đăng nhập".
  Nếu chưa có thẻ thư viện vui lòng liên hệ với thủ thư để được cấp. 

  Tổng số ấn phẩm đơn bản :23229
  Tổng số xếp giá :71858
  Tổng số ấn phẩm định kỳ :99

Tài liệu mới
  1. Truyện vui giả tưởng : Đối thoại với các nhà văn hóa lớn / Bùi Ngọc Diệp
  2. Văn minh Lạc Việt / Nguyễn Duy Hinh
  3. Công giáo trong văn hóa Việt Nam / Nguyễn Hồng Dương
  4. Giáo dục Việt Nam thời cận đại / Phan Trọng Báu
  5. Tiếng người : tiểu thuyết / Phan Việt
Xem thêm các ấn phẩm khác ...

Những ấn phẩm được mượn nhiều nhất trong 365 ngày qua

  1. Giáo trình giáo dục quốc phòng - an ninh. Tập 1 : Dùng cho sinh viên các trường đại học, cao đẳng / Đào Huy Hiệp ... [và những người khác](275)
  2. Giáo trình đường lối Cách mạng của Đảng Cộng Sản Việt Nam : Dành cho sinh viên Đại học, Cao đẳng khối không chuyên ngành Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh / Đinh Xuân Lý, Nguyễn Đăng Quang (ch.b.) ... [và những người khác](184)
  3. Giáo trình giáo dục quốc phòng - an ninh. Tập 1 : Dùng cho sinh viên các trường đại học, cao đẳng / Đào Huy Hiệp ... [và những người khác](164)
  4. Giáo trình những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin : Dành cho sinh viên đại học, cao đẳng khối không chuyên ngành Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh / Phạm Văn Sinh, Phạm Quang Phan (ch.b.)(137)
  5. Giáo trình đường lối Cách mạng của Đảng Cộng Sản Việt Nam : Dành cho sinh viên Đại học, Cao đẳng khối không chuyên ngành Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh / Bộ Giáo dục và Đào tạo(96)
Tìm

Tài liệu trong thư viện
Số thẻ:
Mật khẩu:
Lịch làm việc: 6/2017
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
  Kho:
Góp ý
Gửi các ý kiến đóng góp của bạn cho thư viện